RODO

Dane kontaktowe - Inspektor Ochrony Danych

1. W Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Piotr Potyrała.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
- przetwarzaniem danych osobowych,
- oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
- adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
- adres do korespondencji:
Piotr Potyrała
Inspektor ochrony danych
Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o.
57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny 
Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów 
Klauzula informacyjna pracownika 
Klauzula informacyjna rekrutacja 
Klauzula informacyjna ZFŚS 
Zasady realizacji praw 

down_arrow

Dane kontaktowe - Inspektor Ochrony Danych

1. W Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Piotr Potyrała.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
- przetwarzaniem danych osobowych,
- oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
- adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
- adres do korespondencji:
Piotr Potyrała
Inspektor ochrony danych
Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o.
57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny 
Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów 
Klauzula informacyjna pracownika 
Klauzula informacyjna rekrutacja 
Klauzula informacyjna ZFŚS 
Zasady realizacji praw