TopGUARD® – Systemy zabezpieczeń pojazdów

LOGO

Rodo

Zespół TopGUARD® dba o ochronę prywatności użytkowników, Twoje dane są u nas bezpieczne.

Dane kontaktowe – Inspektor Ochrony Danych

1. W Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).

2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Piotr Potyrała.

3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
– przetwarzaniem danych osobowych,
– oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
– adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
– adres do korespondencji:

Piotr Potyrała
Inspektor ochrony danych
Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o.
57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą
Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

 

Dla kontrahenta

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna
monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna
dla oferentów i kontrahentów

Dla pracownika

Klauzula informacyjna
pracownika

Zasady realizacji praw

Klauzula informacyjna
ZFŚS

Klauzula informacyjna
rekrutacja

TopGUARD® otaczamy ochroną na
okrągło! A TY możesz spać spokojnie.

Skorzystaj z niezawodnego
oprogramowania i rejestratorów GPS
własnej produkcji.

ochrona pojazdu
Ochrona
Pojazdu 24/7
Własna częstotliwość
Własna
częstotliwość radiowa
zniżki na ubezpieczenie AC
Zniżki
na ubezpieczenie AC
polska produkcja
Opracowanie
i produkcja w Polsce
Żywotność baterii
Żywotność baterii
36 miesięcy
Zachowanie gwarancji
Zachowanie
gwarancji pojazdu