Formularz zgłoszenia
kradzieży pojazdu

1. Informacje o kradzieży

Tak Nie

2. Dane pojazdu

3. Dane właściciela pojazdu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych i marketingowych oraz w celu umieszczenia ich w bazie danych Agencję Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o., ul. Kłodzka 24 E, 57-402 Nowa Ruda, REGON: 891349528, NIP: 8851540309, KRS: 0000040117 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Agencję Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o., ul. Kłodzka 24 E, 57-402 Nowa Ruda, REGON: 891349528, NIP: 8851540309, KRS: 0000040117 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS. Informujemy o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, prawie dostępu do swoich danych. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.
Operatorem systemu jest Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: Ulica: Kłodzka 24 E | Miasto: 57-402 Nowa Ruda | REGON: 891349528 | NIP: 8851540309